За Златоград

Златоград е най-южният град в България, отстои на 60 км. югоизточно от Смолян и на 5 км. южно от границата с Гърция. Златоград е административен център на Златоградска община. Климатът и релефът в тази област се различават от климата в Западните Родопи. Лятото е горещо, с температури достигащи до 35-40°C,Read More…

Условия

Настоящите Общи условия на сайта ZlatogradHotels.com, съгласно които Коларов груп ЕООД, с адрес на управление гр. София, наричано за краткост ТЪРГОВЕЦ, урегулира взаймоотношенията си с ПАРТНЬОРИТЕ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на информационната платформа, а именно предоставянето на информация за предлагани за продажба от сайтове за групово пазаруване (и др.) стоки и/или услугиRead More…